Interaction Design?

Door de jaren heen wordt de term ‘interaction design’ afgekort als IxD, IAD of ID. In plaats van het af te korten, geef ik graag een uitleg waar dit begrip voor staat (met dank aan Wikipedia)

De ontwerp discipline interaction design is gericht op het creëren van producten en diensten die nuttig, bruikbaar en betekenisvol zijn voor de mensen die ze gebruiken.

Het gaat meestal om het ontwerp van digitale producten.

Er zijn vijf belangrijke kenmerken van interaction design (volgens Lowgren 2013) waaronder:

  1. veranderende van situaties door de inzet van artefacten
  2. het verkennen van toekomstscenario’s,
  3. het vaststellen van het probleem en tegelijk creëren van mogelijke oplossingen,
  4. denken door middel van schetsen en andere materiële representaties
  5. de ontwerper adresseert de instrumentele technische, esthetische en ethische aspecten gedurende het gehele ontwerpproces

In de afgelopen decennia , zijn interaction designers veel betrokken bij de totstandkoning websites. Je kunt dan de vergelijking maken door te zeggen (of beter: zoals Jesse James Garrett heeft gezegd)

Wat een goede architect kan betekenen voor een huis, kan een interactieontwerper betekenen voor een site.

Pioneer op het vlak van interaction design Bill Verplank, geïnterviewd door Bill Moggridge, legt in onderstaande video uit welke drie belangrijke vragen door een interaction designer gesteld worden:

  • hoe mensen handelen
  • hoe ze zich voelen
  • hoe ze begrijpen

En wat is dan UX?

Goeie vraag. De term ux heeft de afgelopen jaren een opmars gemaakt. Het staat voor ‘User Experience’. En een ux-designer – kortweg ux’er – is dan logischerwijs een ‘User Experience Designer’. Tegelijk is ux een vrij brede term en staat eigenlijk voor het hele vakgebied dat alle vakken omvat die ertoe bijdragen dat een goede gebruikerservaring tot stand kan komen, zoals: gebruikersonderzoek, interactieontwerp, vormgeving van gebruikersinterfaces, informatie-architectuur, vormgeving van informatie, industriële vormgeving, ergonomie en contentstrategie.  Welke disciplines je bij een ‘ux-project’ aantreft, hangt af van de aard van het project.

Doordat het een breed begrip is, is het belangrijk om de verwachtingen duidelijk te maken als je een ux-designer voor je project zoekt. Geen ux-designer is namelijk hetzelfde en je ziet steeds meer specialisaties ontstaan. Ux’ers die zich specialiseren op gebruikersgericht denken op strategisch niveau – ux strategy, ux’ers die zich toeleggen op het ontwikkelen van interactieve verhalen – storyficiation, het verhogen van betrokkenheid door toepassing van spelelementen – gamification.

Daarnaast richten ze zich op verschillende deelgebieden binnen het groeiende gamma van situaties en apparaten waar interactiviteit heerst: van de fysieke ruimtes in bijvoorbeeld musea, interactieve installaties in winkels of openbare ruimtes, informatiezuilen, apps op tablet en smartphone tot smart-tv’s en de traditionele lap- en desktops. Belangrijk is het fenomeen dat veel van deze genoemde situaties met elkaar in verband komen te staan. Op het niveau van apparaten wordt dit the internet of things genoemd en op het niveau van met elkaar verbonden dienstverlening over service design. Kortom: ook ux maakt een ontwikkeling door en veel interactieontwerpers bewegen hierin mee, waarbij een goede en consistente gebruikerservaring voor hen het steeds veranderende probleem is waar een oplossing voor ontworpen moet worden.